ทัวร์ไต้หวัน COUNT DOWN 2015" 5วัน 4คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE"ชมการจุดพลุและร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2015 กับตึก TAIPEI 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่นและของอร่อย กำหนดการเดินทาง : 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58...ราคา 39,900 บาท