ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่" ทาง บริษัท ไอดรีม เจอนี่ จำกัด"ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่คุณและครอบครัว  ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี  การงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งขอให้มีความสุขกับครอบครัวของคุณด้วย สวัสดีปีใหม่ !......